Precordior CardioSignal – Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Käyttäjän käyttämään Precordior CardioSignal sovelluksen käyttöön. Nämä käyttöehdot toimitetaan sähköisesti sovelluksen rekisteröinnin yhteydessä sekä verkkosivuillamme. Paperiversio on pyynnöstä saatavilla support@precordior.com

SOVELLUSTA KÄYTTÄMÄLLÄ HYVÄKSYT KÄYTTÖEHTOMME. VARMISTA, ETTÄ LUET HUOLELLISESTI ESITETYT EHDOT ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA.

Käyttötarkoitus ja käyttöaiheet

Käyttötarkoitus on eteisvärinän havaitseminen aikuisväestössä. Kohderyhmä on aikuisväestö. Käyttöaihe on lääkärin, tai maallikon epäilys eteisvärinästä, tai aikomuksesta sulkea pois, tai havaita mahdollinen eteisvärinä. Precordior Cardiosignal Sovellusta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöillä, joilla on tiedossa oleva, tai diagnosoitu sydämen rytmihäiriö, muu kuin eteisvärinä.

Vasta-aiheet ja käyttörajoitukset

Päälle kytketty puhelin sydämentahdistimen vieressä voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä (EMI), joka voi aiheuttaa tahdistimen toimintahäiriön. Sydämentahdistimet voivat myös vääristää rytmianalyysin tulosta. Näistä syistä sydämentahdistimen käyttäjien ei pidä käyttää sovellusta.

Positiivinen eteisvärinää osoittava tulos on varmistettava lääkärissä. Sovellus on tarkoitettu seulontatarkoituksiin tunnistamaan mahdollinen eteisvärinä, sitä ei ole tarkoitettu diagnostiseksi laitteeksi. Varsinaisen diagnoosin laatii lääkäri ja sen tulisi tapahtua lääketieteellisten ohjeiden antamien suositusten mukaisesti, esimerkiksi käyttäen 12-kytkentäistä EKG-rekisteröintiä (sydänsähkökäyrä).

Käyttöehdot-dokumentissa selostetaan yksityiskohtaisesti ehdot ja edellytykset, joilla käyttäjät voivat käyttää sovellusta. Käyttöehdot koskevat sovelluksesta perittävää maksua, tapauksia joissa Precordioria voidaan pitää vastuullisena ja kuinka kauan käyttäjä saa käyttää sovellusta. Suosittelemme että palaat tälle sivulle säännöllisesti, jotta voit lukea uusimman version käyttöehdoista. Jos sinulla on kysyttävää Tuotteista (määritelty jäljempänä) tai tästä Sopimuksesta ota yhteyttä sähköpostitse support@precordior.com.

HUOMAA, ETTÄ SINUN EI OLE PAKKO ASENTAA SOVELLUSTA JA KIELTÄYTYMINEN SOVELLUKSEN ASENTAMISESTA EI VAIKUTA LÄÄKÄRILTÄ SAAMAASI HOITOON TAI HOIDON LAATUUN. PRECORDIOR KOROSTAA, ETTÄ PRECORDIOR SOVELLUKSEEN LIITTYVÄT TERVEYSTIEDOT OVAT YKSITYISIÄ TIETOJASI. LAADUNVALVONTA- JA PALVELUN KEHITTÄMIS-TARKOITUKSESSA PRECORDIOR PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN PÄÄSTÄ TIETOIHISI KÄSIKSI JA ANALYSOIDA NIITÄ. LÄÄKÄRILLÄ EI OLE PÄÄSYÄ TIETOIHISI ELLET OLE ERIKSEEN NÄIN SOPINUT. TÄMÄN VUOKSI VASTUU ON YKSIN SINULLA HAKETUA HOITOON MIKÄLI SOVELLUS HAVAITSEE ETEISVÄRINÄÄ. JOS SINULLA ON LÄÄKETIETEELLINEN HÄTÄTAPAUS, OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN TAI SOITA HÄTÄNUMEROON.

Sovellusta ylläpitää ja hallinnoi Precordior Oy, Suomeen rekisteröity osakeyhtiö osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 4, 20500, Turku. Yhtiön Y-tunnus on 2800927-7.

Nämä käyttöehdot (”Sopimus”) kuvaavat termejä ja ehtoja, joiden mukaan käyttäjät ("Käyttäjät" tai "sinä") voivat käyttää Sovellusta (kuten jäljempänä määritetään).

Jos sinulla on kysyttävää Tuotteista (määritelty jäljempänä) tai tästä sopimuksesta ota yhteyttä sähköpostitse support@precordior.com.

1. Sovelluksen kuvaus

1.1. Precordior tarjoaa Precordior CardioSignal -Sovelluksen, palvelun joka voi havaita eteisvärinän, joka on yleisin sydämen rytmihäiriö. Precordior CardioSignal -Sovellus koostuu Precordior CardioSignal mobiilisovelluksesta (“Mobiilisovellus”) ja Precordior CardioSignal -pilvipalvelusta (”Pilvipalvelu”), jäljempänä molempiin viitataan yhteisesti termillä ”Sovellus”. Sovellus on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki analyysit suoritetaan Pilvipalvelussa ja tulokset lähetetään takaisin Mobiilisovellukseen. Sen vuoksi toimiakseen Pilvipalvelun kanssa Mobiilisovelluksen käyttö edellyttää toimivaa Internet-yhteyttä. Kaikki rytmianalyysit ja tallenteet tallennetaan Pilvipalveluun. Sovelluksen laadunvarmistuksen vuoksi pidätämme oikeuden säilyttää tietojen tallennusmahdollisuuden Pilvipalveluun huolimatta siitä, että olet poistanut tallenteet henkilökohtaiselta tililtäsi. Kaikkia kerättyjä tietoja voidaan käyttää laadun analyyseihin ja algoritmien optimointiin. Tieteellisen tunnustuksen saamiseksi kerätyistä tiedoista tehtyjä analyysejä voidaan vertaisarvioida ja julkaista. Kaikki julkaistut tiedot ovat täysin nimettömiä ja yksittäisen ihmisen tunnistaminen näistä tiedoista ei ole mahdollista.

1.2. Precordior CardioSignal -Mobiilisovellus (”mobiilisovellus”) on saatavilla Apple AppStore- ja Google Play -sovelluskaupoista sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmille. Mobiilisovellus on vapaasti ladattavissa ilman maksua. Precordior veloittaa palvelumaksun rytmintunnistuspalvelusta, eli eteisvärinän tunnistamisesta. Sovellusta voidaan käyttää yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa (esimerkiksi vakuutusyhtiö tai terveydenhuollon palveluntuottaja). Tässä tilanteessa noudata tämän kolmannen osapuolen antamia ohjeita. Mobiilisovelluksen Käyttöohjeet löydät Precordiorin verkkosivuilta osoitteesta www.precordior.com.

Sovellus on käytettävissä CE-asetuksen piiriin kuuluvissa Euroopan maissa ja muissa maissa, jotka noudattavat myös CE-sääntöjä.

Mobiilisovelluksella tehtävä mittaus suoritetaan asettamalla älypuhelin rintakehälle rintakehän päälle (sternum). Mobiilisovellus lukee kiihtyvyysanturin ja gyroskoopin tuottamaa dataa, jotka reagoivat sydämen sykkeen aiheuttamiin rintakehän liikkeisiin.

Huomaa että sovelluksen käyttäjänä olet yksin vastuussa toimimaan Sovelluksen antamien tulosten mukaisesti. Lääkäriäsi, ja/tai ketään Precordiorissa ei voi pitää velvollisena reagoimaan tuloksiin puolestasi. Neuvomme sinua hakeutumaan lääkärin hoitoon viipymättä, mikäli sovellus havaitsee mahdollisen eteisvärinän ja myös tapauksissa, joissa Sovellus ei välttämättä osoita eteisvärinää, mutta et voi hyvin.

2. Määritelmät

”Tili” tarkoittaa sinulle rekisteröityä tiliä, jonka olet luonut käymällä läpi sovelluksen rekisteröintiprosessin käyttäen virallista rekisteröintikanavaa;

”Toimituspäivä” tarkoittaa päivämäärää, jona hankit Tilin;

”Dokumentaatio” tarkoittaa Precordiorin Käyttäjälle Sovelluksen käyttöönoton yhteydessä toimittamia asiakirjoja;

”Maksut” tarkoittaa määrää, joka Käyttäjän (tarvittaessa) on maksettava Precordiorille.

”Precordior CardioSignal Pilvipalvelu” tarkoittaa pilvipalvelua, jossa kaikki analyysit suoritetaan ja johon data tallennetaan (”Pilvipalvelu).

”Immateriaalioikeudet” tarkoittaa kaikkia tunnettuja tai tämänhetkisiä (a) tekijänoikeuksiin liittyviä oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, IC-piirien maskioikeudet ja moraaliset oikeudet; b) tavaramerkki- tai palvelumerkintöjen oikeudet; c) liikesalaisuusoikeudet, osaaminen; d) patentit, patenttioikeudet ja teollisoikeudet; e) layout-suunnitteluoikeudet, mallioikeudet, f) kauppa- ja yritysnimet, verkkotunnukset, tietokantaoikeudet, vuokraoikeudet ja muut teolliset tai teolliset oikeudet tai vastaavat oikeudet (rekisteröity tai rekisteröimätön); g) kaikki rekisteröinnit, rekisteröintihakemukset, uusimiset, laajennukset, jakautumiset, parannukset tai uusinnat, jotka liittyvät mihinkään näistä oikeuksista ja oikeus hakea, ylläpitää ja panna täytäntöön jokin edellisistä kohdista kussakin tapauksessa missä tahansa lainkäyttöalueella kaikkialla maailmassa;

”Tuotteet” tarkoittaa Sovellusta, Verkkosivustoa ja Dokumentaatiota;

”Tulokset” tarkoittaa Pilvipalvelun analyysin tuloksia, jotka perustuvat dataan, jonka Käyttäjä on tallentanut Mobiilisovelluksen kautta;

”Kolmansilla osapuolilla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä, tai oikeushenkilöä, tai muuta tahoa kuin Precordior;

”Verkkosivusto” tarkoittaa verkkosivuja osoitteessa www.precodior.com.

3. Soveltamisala

3.1. Käyttäessäsi Tuotteita, hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot. Jos olet erimieltä minkä tahansa tämän Sopimuksensopimusehdon kanssa, et saa käyttää Tuotteita missään muodossa.

Hyväksymällä Käyttöehdot ja sen jälkeen, kun Käyttäjä on suorittanut rekisteröintimenettelyn, olette nimenomaisesti vahvistanut (teillä on pääsy Sovellukseen), että noudatatte tässä Sopimuksessa määriteltyä Sovellukseen käyttötarkoitusta. Sen seurauksena vahvistat ja hyväksyt, että luovut peruuttamisoikeudesta heti, kun alat käyttää Sovellusta. Tämä tarkoittaa, että tästä eteenpäin olet velvollinen noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja, kuitenkaan rajoittamatta oikeuttasi peruuttaa suostumuksesi Henkilötietojesi käsittelyyn (ks. Tietosuojakäytännön osa 9).

3.2. Jos Sovellus tai Verkkosivusto hyödyntää palveluita Kolmansilta osapuolilta, saatetaan soveltaa lisäksi mainittujen Kolmansien osapuolten palveluntarjoajien ehtoja. Käyttämällä tällaisia Kolmannen osapuolen ​​palveluja hyväksytte sovellettavat ehdot. Precordior ei ota mitään vastuuta minkään Kolmannen osapuolen ehtojen sisällöstä.

Kolmannen osapuolen henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, ole hyvä ja tutustu tietosuojakäytäntömme osaan 8.

4. Tuotteiden käyttö

Huomaa, että tuotteemme eivät ole suunnattu alaikäisille, eivätkä alaikäiset saa käyttää niitä.

4.1. Saat käyttää Sovellusta vain oman Tilisi kautta. Sovelluksen asennus on ilmaista, mutta Sovelluksen joidenkin ominaisuuksien (esimerkiksi mittaustoiminto) lukituksen avaaminen edellyttää lisenssin ostamista.

4.2. Kaikkia Sovelluksen toimintoja käyttääksesi mobiililaitteessa on oltava Internet-yhteys, joko Wi-Fi yhteyden, tai mobiiliyhteyden kautta ja liikeanturit. Mobiililaitteessasi täytyy olla käyttöjärjestelmän versio, joka on Sovelluksen kanssa yhteensopiva. Pääsy Internetiin joko Wi-Fi, tai mobiiliyhteyttä käyttäen on omalla vastuullasi. Varmista, että mobiililaitteesi täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset, jotka on määritetty Apple AppStore- ja Google Play -sovelluskauppojen CardioSignal-sovelluksen tietosivulla. Lista testatuista mobiililaitteista on esillä Precordiorin verkkosivulla.

Jos sinun mobiililaitteesi ei täytä järjestelmän vähimmäisvaatimuksia, emme voi taata, että Sovellus toimii oikein. Precordior ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että olette jättänyt noudattamatta edellä mainittuja vaatimuksia.

4.3. Olet omalta osaltasi vastuussa Tilisi kirjautumistietojen luottamuksellisuudesta ja turvallisuudesta, kuten PIN-koodista ja salasanasta (katso myös tietosuojakäytännön osa 7).

Olet täysin vastuussa kaikista toiminnoista, joita olet suorittanut henkilökohtaisen tilisi alla.

Hyväksyt että ilmoitat Precordiorille välittömästi tilisi luvattomasta käytöstä, tai muista tietoturva-rikkomuksista osoitteeseen support@precordior.com. Precordior ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että olette jättänyt noudattamatta edellä mainittuja vaatimuksia.

4.4. Precordior voi oman harkintansa mukaan toimittaa päivityksiä. Selvyyden vuoksi Precordior ei ole velvollinen tarjoamaan päivityksiä Sovellukseen, Dokumentaatioon, tai Verkkosivuille.

5. Lisenssi – rajoitukset

5.1 Precordior lisenssi . Luomalla Tilin Sovellukseen, Precordior myöntää sinulle rajallisen, ei-yksinoikeuden, henkilökohtaisen, rajoitetun, ei-alilisensoitavan ja ei-siirrettävän lisenssin Sovelluksen ja / tai Dokumentaation käyttämiseen tämän Sopimuksen ja Dokumentaation mukaisesti ( "Lisenssi"). Sinulla ei ole oikeutta käyttää Sovellusta ja / tai Dokumentaatiota mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin, tai käyttää Sovellusta ja / tai Dokumentaatiota, tai edellä mainittujen osia tavalla, jota Precordior ei ole valtuuttanut. Sinun on käytettävä Sovellusta ja / tai Dokumentaatiota ainoastaan tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä Sopimuksessa ja Dokumentaatiossa ja ovat täysin i) tämän Sopimuksen mukaisia, (ii) Precordiorin antamien lisäohjeiden tai menettelytapojen mukaisia, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, jotka on lähetetty Tiliin liitettyyn sähköpostiosoitteeseen tai julkaistu VerkkoSivustolla; (iii) minkä tahansa sovellettavan lainsäädännön , sääntöjen tai määräysten mukaisia ja (iv) Dokumentaation mukaisia.

5.2 Rajoitukset. Sitoudut käyttämään Tuotteita vain tämän Sopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa sinulla ei ole lupaa (i) laittaa Sovellusta ja / tai Dokumentaatiota muiden saataville, tai myydä tai vuokrata Sovellusta ja / tai Dokumentaatiota Kolmansille osapuolille; (ii) mukauttaa, muuttaa, kääntää tai muokata missä tahansa muodossa Sovellusta ja / tai Dokumentaatiota; (iii) alilisensoida, liisata, vuokrata, lainata, jakaa tai muutoin siirtää Sovellus ja / tai Dokumentaatiota mille tahansa Kolmannelle osapuolelle; (iv) purkaa (decompile, reverse engineer, disassemble tai jollakin muulla tavoin) tai yrittää purkaa Sovelluksen lähdekoodi (tai taustalla olevat ideat, algoritmit, sovelluksen rakenne) tai, paitsi siinä laajuudessa kuin sellainen toiminta on nimenomaisesti sallittua sovellettavassa lainsäädännössä tästä rajoituksesta huolimatta. Tällaisessa tilanteessa Precordior vaatii kirjallisen ilmoituksen prosessista ennen prosessin aloittamista sähköpostitse osoitteeseen support@precordior.com; (v) käyttää tai kopioida Sovellusta ja / tai Dokumentaatiota, jollei tässä artiklassa 6 nimenomaisesti sallita; (vi) mennä luvattomasti muiden käyttäjien tileihin tai Precordiorin tietojenkäsittelylaitteisiin tai -rakenteisiin Tuotteiden toimittamiseksi tai Tuotteiden käyttämiseksi laittoman toiminnan harjoittamiseksi tai edistämiseksi; (vi) käyttää Tuotteita tuottamaan ei-toivottuja sähköpostimainoksia tai roskapostia; (vii) esiintyä jonakin toisena henkilönä tai tahona tai muutoin vääristellä suhdettasi johonkin henkilöön tai tahoon; (viii) käyttää suuren kapasiteetin automatisoituja, elektronisia tai manuaalisia prosesseja, päästäksesi, hakeaksesi tai kerätäksesi tietoja tuotteista (mukaan lukien rajoituksetta robotit, web spiderit tai skriptit); (ix) muokata, poistaa tai peittää tekijänoikeustietoja, digitaalisia vesileimoja, omistusoikeuksia tai muita Tuotteeseen liittyviä merkintöjä; (x) tarkoituksellisesti jakaa matoja, troijalaisia, vioittuneita tiedostoja tai muita tuhoisaa tai harhaanjohtavia kohteita tai käyttää Tuotteita mihinkään laittomaan, invasiiviseen, loukkaavaa, halventavaa tai vilpillistä tarkoitusta varten; tai (xi) poistaa tai millään tavalla kiertää Tuotteiden tekniset tai muut suojatoimenpiteet.

Ellei tässä nimenomaisesti mainita, minkäänlaista nimenomaista tai implisiittistä lisenssiä tai minkäänlaista oikeutta ei myönnetä sinulle Tuotteista tai niiden osista, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, oikeus hankkia minkään lähdekoodin hallussapito, data tai muun Sovellukseen liittyvä tekninen aineisto.

5.3 Käyttölisenssi. Kun lataat, luot tai muulla tavoin annat tietoja, dataa tai kuvia sovelluksesta tai sen kautta ("Käyttäjän sisältö"), rajoittamatta yksityisyydensuojakäytännön säännöksiä, annat Precordiorille ei-yksinomaisen, maksuttoman lisenssin käyttää, kopioida, tallentaa, muokata, lähettää ja näyttää Käyttäjän sisältöä siinä määrin kuin se on välttämätöntä tarjota ja ylläpitää ja kehittää Sovellusta. Precordior pidättää itsellään oikeuden, mutta sillä ei ole velvollisuutta tarkistaa ja poistaa Käyttäjän sisältöä, jonka katsotaan olevan sopimuksen määräysten vastainen tai muuten sopimaton, rikkoo Kolmansien osapuolten oikeuksia, tai on sovellettavan lainsäädännön tai määräysten vastainen.

5.4. Omistajuus. Käyttäjän ja Precordiorin välillä kaikki Tuotteisiin liittyvät oikeudet, omistusoikeudet mukaan lukien ilman rajoituksia mihinkään malliin, keksintöön, ohjelmistoon, materiaaliin, tutkimukseen, raporttin ja asiakirjaan, alustavaan tai muuhun materiaaliin ja kaikki maailmanlaajuiset immateriaalioikeudet
jotka kuuluvat siihen, ovat Precordiorin ja / tai sen lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta.

Precordior ja sen lisenssinantajat varaavat kaikki oikeudet Sovellukseen ja / tai Dokumentaatioon joita ei nimenomaisesti ole tässä sopimuksessa käyttäjälle myönnetty. Ellei tässä nimenomaisesti mainita, minkäänlaista nimenomaista tai implisiittistä lisenssiä tai minkäänlaista oikeutta ei myönnetä käyttäjälle Sovelluksen ja / tai Dokumentaation tai niiden osien suhteen, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, oikeus hankkia minkään lähdekoodin hallussapito, data tai muun Sovellukseen liittyvä tekninen aineisto.

7. Keskeyttäminen

7.1 Rikkomuksesta aiheutuva keskeyttäminen. Jos Precordior saa tietoonsa tai epäilee oman harkintansa mukaan rikkomuksia tätä Sopimusta tai muita Precordiorin antamia ohjeita, tai käytäntöjä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Tietosuojakäytäntö) kohtaan, Precordior voi keskeyttää tai rajoittaa pääsysi Sovellukseen. Keskeytys on voimassa siihen saakka, kunnes olet selvittänyt rikkomuksen, joka aiheutti tällaisen keskeytyksen tai rajoituksen.

8. Tuki

Jos tarvitset tuotetukea, voit ottaa Precordioriin yhteyttä sähköpostitse support@precordior.com. Precordior tekee kaikkensa vastatakseen mahdollisimman nopeasti Käyttäjien kysymyksiin.

9. Yksityisyys

Yksityisyytesi suojaaminen on Precordiorille tärkeä asia. Precordior sitoutuu noudattamaan sovellettavia yksityisyydensuojaa koskevia lakeja, jotka liittyvät tietojen käsittelyyn ja Precordiorin Tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytäntömme sisällytetään tähän sopimukseen viittaamalla ja se noudattaa yleisiä tietojen yksityisyyden suojaa koskeva asetuksia (GDPR). Suostut henkilötietojesi keräämiseen, käyttämiseen ja käsittelyyn Tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Kukin sopimuspuoli noudattaa henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja siirtämistä koskevaa lainsäädäntöä.

Tietosuojakäytännössämme on lisätietoja siitä, kuinka hankimme ja käsittelemme Henkilötietojasi. Tietosuojakäytäntömme sisältyy osana tätä Sopimusta viitteenä.

10. Maksut

Ennen kuin maksat palvelusta perittävän Maksun, sinulla on mahdollisuus tarkistaa ja hyväksyä veloitettavat Maksut. Palveluun liittyviä Maksuja ei palauteta, sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

Jos maksat luottokortilla, laskuttaja voi tarkistaa ennen ostostasi, että luottokortti on voimassa ja että sinulla on riittävästi rahaa tai luottoa ostoksen tekemiseen.

11. Vastuu

11.1 Käyttämällä Precordior-sovellusta käyttäjä tiedostaa ja suostuu siihen, että lääketieteen ammatillisten ohjeiden mukaan Precordiorin tarjoamaa eteisvärinän tunnistusta ei tällä hetkellä pidetä diagnostisena menetelmänä. Sovelluksen eteisvärinän tunnistustarkkuus on erittäin korkea, kliinisessä tutkimuksessa yli 95%* , mutta sitä ei voida pitää absoluuttisena mittarina, joten tulosten oikeellisuuden arviointi vaatii käyttäjän harkintaa. Siksi Precordior ei ole vastuussa mistään lääketieteellisistä seurauksista, joita niiden Käyttäjille aiheutuu sopimuskauden aikana. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Precordiorin vastuu tätä Sopimusta koskevista Tuotteista, tai niihin liittyvästä takuusta, rikkomuksesta tai muusta syystä ei voi ylittää Precordiorin pakollisen vakuutuksen aikana maksettua summaa sinä päivänä, jona sovellettava korvausvastuu syntyy. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita tai sulje pois Precordiorin vastuuta mitä tulee (i) törkeään huolimattomuuteen; (ii) tahalliseen rikkomukseen, (iii) petokseen tai henkilövahinkoon. *Circulation 2018; 137:1524-1527.

11.2 Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Precordior ei ole vastuussa Käyttäjälle tai Kolmannelle osapuolelle mistään erityisistä, epäsuorista, esimerkillisistä, rankaisevista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat voiton menetyksestä, tietojen, tulojen, liikearvon , käytön tuottaminen, korvaavien palveluiden hankkiminen tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat (tai liittyvät) tätä Sopimusta koskevista Tuotteista mukaan lukien, mutta ei rajoittuen virheelliset laskelmat tai tuotteiden käyttö, väärinkäyttö tai kykenemättömyys käyttää niitä riippumatta siitä onko syynä rikkomus, sopimus tai muu syy, vaikka Precordiorille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen todennäköisyydestä. Tämän artiklan 11.2 rajoitusta ei sovelleta Precordiorin velvoitteisiin koskien artiklaa13 ("Korvausvelvollisuus").

11.3 Hyväksyt, että Precordior voidaan pitää vastuullisena vain tämän artiklan 11 määräyksistä siltä osin kuin vahingot, jotka olet kärsinyt, johtuvat suoraan Precordiorista. Epävarmuuden välttämiseksi Precordior ei ole vastuussa mistään vaatimuksista, jotka johtuvat (i) Sovelluksen luvattomasta käytöstä, (ii) sinun tai Kolmannen osapuolen tekemistä (mistä tahansa) muutoksista sovellukseen, (iii) siitä ettet ole käyttänyt viimeisintä saatavilla olevaa versiota Sovelluksesta, tai et ole asentanut Precordiorin julkaisemaan Sovellukseen liittyviä korjauksia, tai (iv) siitä että käytät Sovellusta yhdessä muiden kuin Precordiorin tuotteiden tai palveluiden kanssa, tai (v) et noudata Käyttöehtoja, tai (vi) et noudata Sovelluksen käyttöohjeita. Tämän artiklan mukaiset poikkeukset ja vastuun rajoitukset toimivat tämän Sopimuksen mukaisten Precordiorin kumppaneiden ja alihankkijoiden eduksi samalla tavoin kuin tällaiset säännökset toimivat Precordiorin eduksi.

12. Takuut ja vastuuvapauslausekkeet

12.1 Precordior. ELLEI TOISIN OLE MAINITTU KUIN TÄSSÄ ARTIKLASSA 12 JA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA, TUOTTEET JA TULOKSET TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA PRECORDIOR EI MYÖNNÄ (JA TÄSSÄ IRTISANOUTUU KAIKISTA) MUITA TAKUITA, SOPIMUKSIA TAI SITOUMUKSIA , TAI EHTOJA, KIRJALLISESTI, TAI SUULLISESTI ILMAISTUNA, TAI OLETETTUNA MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN, KAIKKI OLETETUT TAKUUT TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, KÄYTTÖOIKEUS, KAUPAN KÄYTTÖ TAI KÄYTÄNTÖ, MYYNTIKELPOISUUS, SOPIVUUS, SAATAVUUS, OTSIKKO, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUS, TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI TARKOITUKSEEN KÄYTTÖ, VÄÄRINKÄYTTÖ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ TUOTTEITA, SISÄLTÄEN TULOKSET (KOKONAAN TAI OSITTAIN) TAI MIKÄ TAHANSA MUU PRECORDIOR KÄYTTÄJÄLLE TARJOAMA TUOTE TAI PALVELU. PRECORDIOR EI TAKAA, ETTÄ (i) KAIKKI VIRHEET VOIDAAN KORJATA, TAI ETTÄ PÄÄSY TAI TUOTTEIDEN TOIMINTA ON KESKEYMÄTÖNTÄ, TURVALLISTA, VIRHEETÖNTÄ JA (ii) SOVELLUKSEN ANTAMA TIETO MUKAANLUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN SEN ANTAMIIN TAI LÄHETTÄMIIN TULOKSIIN PITÄVÄT PAIKKANSA, OVAT TÄYDELLISIÄ, TAI TARKKOJA. KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ PRECORDIORIA EI VOIDA PITÄÄ VASTUUSSA SINUN TAI LÄÄKÄRISI TERVEYDENHUOLTOON TAI NIIHIN LIITTYVIIN PÄÄTÖKSIIN JOTKA PERUSTUVAT SOVELLUKSEN ANTAMIIN TAI LÄHETTÄMIIN TULOKSIIN RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO TULOS TARKKA VAI EI. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT ETTÄ LÄÄKÄRI, EI PRECORDIOR, ON YKSIN VASTUUSSA SOVELLUKSEN ANTAMIEN TULOSTEN TULKINNASTA TAI MUISTA TERVEYTEESI LIITTYVISTÄ TIEDOISTA. KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ TUOTTEEN KÄYTTÖ JA SEN ANTAMAT TULOKSET ON YKSINOMAAN OMALLA VASTUULLASI. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT ETTÄ TIETOJEN LÄHETTÄMISEEN INTERNETIN KAUTTA JA TIETOJEN VARASTOIMISEEN PILVEEN LIITTYY SISÄÄNRAKENNETTUJA RISKEJÄ JA ETTÄ PRECORDIOR EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TIETOJESI HÄVIÄMISESTÄ, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN SOVELLUKSEN ANTAMAT TULOKSET.

13.2 Käyttäjä. Sitoudut ja takaat Precordiorille, että sinulla on valtuudet sitoutua tähän sitovaan sopimukseen henkilökohtaisesti ja b) kaikki tuottamasi Käyttäjän sisältö Sovellukseen on tarkkaa ja totuudenmukaista, eikä se (i) loukkaa minkään Kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia; (ii) anasta liikesalaisuuksia; (iii) ole harhaanjohtavaa, loukkaavaa, räikeää, pornografista tai lainvastaista; (iv) sisällä viruksia, matoja tai muita haitallisia tietokoneohjelmakoodeja, joiden tarkoituksena on vahingoittaa Precordiorin järjestelmää tai tietoja; tai (v) muutoin riko Kolmannen osapuolen oikeuksia.

Hyväksyt, että mikä tahansa Sovelluksen tai Dokumentaation käyttö joka on ristiriidassa tämän artiklan kanssa, tai rikkoo tässä artiklassa mainittuja Käyttäjän antamaa sitoumusta tai takuita tekee Sovelluksen ja/tai Dokumentaation käytöstä luvatonta väärinkäyttöä.

13. Korvausvelvollisuus

13.1 Precordior. Precordior puolustaa teitä ja korvaa teille tässä määritellyissä perustelluissa vaatimuksissa, jotka Kolmas osapuoli on esittänyt siltä osin kuin tällainen vaatimus perustuu Sovellukseen ja/tai Dokumentaatioon liittyviin kyseisen Kolmannen osapuolen tekemiin immateriaalioikeuksien loukkauksiin, pois lukien vaatimukset jotka johtuvat (i) sinun tuotteen luvattomasta käytöstä, (ii) sinun tai minkä tahansa kolmannen osapuolen tuotteeseen tekemistä muutoksista, (iii) siitä ettet ole käyttänyt viimeisintä saatavilla olevaa versiota sovelluksesta, tai et ole asentanut Precordiorin julkaisemaan sovellukseen ja/tai dokumentaatioon liittyviä korjauksia, jos Precordior on ilmaissut, että tällainen päivitys tai korjaus oli välttämätön mahdollisen rikkomuksen estämiseksi, tai (iv) siitä että käytät sovellusta yhdessä muiden kuin Precordiorin tuotteiden tai palveluiden kanssa.

Tällaisen korvausvelvollisuuden ehtona on se, että: i) Precordiorille ennakolta annetaan kirjallinen ilmoitus kaikista tällaisista vaatimuksista; ii) Precordiorille annetaan yksinomainen määräysvalta tällaisen vaatimuksen puolustamisesta ja ratkaisemisesta; (iii) Precordiorin pyynnöstä Käyttäjä toimii täydessä yhteistyössä Precordiorin kanssa tällaisen vaatimuksen puolustamisessa ja ratkaisemisessa Precordiorin kustannuksella; ja (iv) Käyttäjä ei ota vastaan Precordiorin vastuuta tällaisen vaatimuksen suhteen eikä Käyttäjä hyväksy tällaista korvausta koskevaa selvitystä ilman Precordiorin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Edellyttäen, että nämä ehdot täyttyvät, Precordior korvaa käyttäjän kaikki vahingonkorvaukset ja kustannukset, jotka aiheutuvat Käyttäjälle tällaisen vaatimuksen seurauksena, sellaisena kuin toimivaltainen tuomioistuin ne myöntää, tai mitä on Precordiorin kanssa sovittu sovittelumenettelyn mukaisesti.

Jos Sovellus ja / tai Dokumentaatio, Precordiorin kohtuullisessa lausunnossa, todennäköisesti tulevat tai tulevat Kolmannen osapuolen rikkomusvaatimuksen kohteeksi (tämän kohdan 13.1 mukaisesti), Precordiorilla on oikeus ainoana vaihtoehtonaan omalla kustannuksellaan, i) muokata ((väitetysti) loukkaavaa osaa) Sovelluksesta ja / tai Dokumentaatiosta, jotta ne eivät loukkaisi säilyttäen samalla vastaavan toiminnallisuuden; (ii) hankkimaan käyttäjälle lisenssin jatkaa Sovelluksen ja / tai Dokumentaation käyttöä tämän Sopimuksen mukaisesti; tai (iii) irtisanoa Sopimus ja maksaa Käyttäjälle summa, joka vastaa maksuosuuden suhteellista (pro rata) -osuutta sen Sovelluksen osasta, joka on tällaisen rikkomuksen kohteena.

Edellä on mainittu kaikki Precordiorin korvausvastuut ja -velvollisuudet sekä Käyttäjän ainoa oikeussuojakeino Sovelluksen ja / tai Dokumentaation, tai sen osan aiheuttamien immateriaalioikeuksien rikkomisen tai väitetyn loukkaamisen osalta.

13.2 Käyttäjä. Suostut korvaamaan vahingonkorvausta ja vapauttamaan vastuusta Precordiorin sekä sen nykyiset ja tulevat tytäryhtiöt, toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, asiamiehet ja edustajat kaikista vaatimuksista, vaateista, menettelyistä, toimista, tappioista, vastuista tai minkäänlaisista vahingoista, mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot, joko rikkomuksesta tai sopimuksesta, että se tai joku niistä saattaa aiheutua minkä tahansa Kolmannen osapuolen tekemistä vaatimuksista tai siitä aiheutuvista syistä, jotka koskevat i) mitä tahansa tämän Sopimuksen määräysten rikkomuksia tai rikkomuksia tai muita Precordior-yhtiön antamia ohjeita tai käytäntöjä; (ii) mikä tahansa Käyttäjän sisältö, joka rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia ja (iii) petoksesta, tahallisesta rikkomuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta, riippumatta siitä onko vaade perusteltu vai ei.

14. Voimassaolo ja päättyminen

14.1 Precordior myöntää sinulle luvan käyttää Sovellusta ja/tai Dokumentaatiota ellei sopimusta irtisanota artiklojen 14.2 tai 14.3 perusteella. Käyttäjä on oikeutettu saamaan kaikki Sovellukseen ja/tai Dokumentaatioon liittyvät suuret ja pienet päivitykset sopimuksen voimassaoloaikana.

14.2 Rikkomuksesta johtuva päättyminen. Precordior voi päättää välittömästi tämän Sopimuksen ja oikeuden käyttää Sovellusta (i) jos Precordior uskoo tai sillä on kohtuulliset perusteet epäillä, että olet rikkonut tätä Sopimusta (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Precordiorin immateriaalioikeudet) tai muita Precordiorin antamia ohjeita tai käytäntöjä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Tietosuojakäytäntö), tai jos Käyttäjä ei ole maksanut maksujaan yli 60 vrk.

14.3 Sopimuksen päättymisen vaikutukset. Kun tämä Sopimus päättyy mistä tahansa syystä tämän Sopimuksen määräysten mukaisesti, päättymishetkellä: (i) sinulla ei ole enää lupaa päästä tai käyttää Sovellusta tai käyttää muulla tavoin mitään Sovelluksen tarjoamia, tai sen kautta saatavia ominaisuuksia tai Tuloksia; (ii) Precordior voi poistaa tiliisi liittyvät tiedot vuoden kuluttua Sopimuksen päättymisestä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Käyttäjäsisältö tai Tulokset, Sovelluksessa ja (iii) kaikki tämän sopimuksen mukaiset Precordiorin tai Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet päättyvät lukuun ottamatta seuraavia oikeuksia ja velvollisuuksia: ne, jotka on erityisesti nimetty 15 artiklan 7 kohdassa.

15. Muuta

15.1 Ylivoimainen este. Precordior ei ole vastuussa mahdollisista viivästyksestä tai viivästyksestä täyttääkseen velvollisuutensa Sovelluksen suhteen, jos tällainen viivästyminen tai epäonnistuminen johtuu syystä joka ei ole Precordiorin kontrolloitavissa, mukaan lukien mutta rajoittumatta Jumalan tekoja, sotaa, lakkoja tai työtaisteluita, vientikiellot, valtion tilaukset, tietoliikenne, verkko-, tietokone-, palvelin- tai Internet-seisokkeja, Kolmannen osapuolen tekemää Precordiorin tietojenkäsittelyjärjestelmien luvatonta käyttöä tai muita syitä, jotka eivät ole Precordiorin (Force Majeure Event) kontrolloitavissa. Ilmoitamme sinulle tällaisen Force Majeure -tapahtuman luonteesta ja vaikutuksesta kykyymme täyttää tämän Sopimuksen mukaiset velvollisuutemme ja miten aiomme vähentää tällaisen ylivoimaisen esteen tapahtuman vaikutusta.

15.2 Koko sopimus. Tämä Sopimus (mukaan lukien Tietosuojakäytäntö) muodostaa koko sopimuksen ja yhteisymmärrystä teidän ja Precordiorin välillä tämän asian suhteen ja korvaa kaikki aikaisemmat suulliset tai kirjalliset sopimukset, esitykset tai sopimukset osapuolten välillä tämän asian suhteen. Mikään lausunto, esitys, takuu, sopimus tai joku muu sopimus jota tässä sopimuksessa nimenomaisesti ei ole mainittu ei vaikuta, sitä ei voida tulkita, muuttaa tai rajoittaa ehtoja ja määräyksiä tässä nimenomaisessa Sopimuksessa.

15.3 Vaillinaisuus. Jos jonkin tämän Sopimuksen määräystä mistä tahansa syystä pidetään pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, tämän Sopimuksen muut määräykset ovat edelleen täytäntöönpanokelpoisia ja virheellisiä tai täytäntöönpanokelvottomia määräyksiä pidetään muutettuina niin, että ne ovat päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia lain sallimissa rajoissa.

15.4 Luopuminen. Mikä tahansa Sopimuksen määräyksen täytäntöönpanon laiminlyönti ei tarkoita siitä tai jostakin toisesta määräyksestä luopumista.

15.5 Luovutus. Et voi antaa luovuttaa tai siirtää tätä Sopimusta tai mitään oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle. Precordiorilla on vapaus (i) siirtää tai luovuttaa (osa) sopimuksen velvollisuuksista tai oikeuksista jollekin sen tytäryhtiölle ja (ii) siirtää (alihankkia) Sopimuksen täytäntöönpano, tai tukea sen täytäntöönpanoon, sen tytäryhtiöille, yksittäisille sopimuskumppaneille ja Kolmannen osapuolen palveluntarjoajille ilman ennakkoilmoitusta Käyttäjälle.

15.6 Huomautukset. Kaikki Precordior antamat tiedotteet jotka on tarkoitettu sinun vastaanotettavaksi voidaan katsoa tulleen toimitetuksi ja astuneen voimaan kun viesti on lähetetty tiliisi liitettyyn sähköpostiosoitteeseen. Jos muutat tätä sähköpostiosoitetta, sinun on päivitettävä sähköpostiosoitteesi Precordior sovellukseesi.

15.7 Voimaanjäänti. Artiklat 7, 11, 12, 14, 15.8 säilyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

15.8 Sovellettava laki ja lainkäyttövalta. Tätä sopimusta säännellään yksinomaan Suomen lakien mukaisesti ja sitä tulkitaan siten, että se ei vaikuta sen lainvalintasääntöihin tai sääntöihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pakottavan lainsäädännön soveltamista. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta, mikäli tästä Sopimuksesta syntyy erimielisyyttä.

Tämä dokumentti päivitettiin